Asyż w Gdańsku 2010 – Taukers – Strach na wróble

Fragment koncertu franciszkańskiego zespołu Taukers, który odbył się w ramach spotkania Asyż w Gdańsku 27 X 2010 r. Utwór „Strach na wróble”.