Św. Maksymilian nie(roz)poznany – ks. Marek Chmielewski

O św. Maksymilianie mówi ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski – prelegent sympozjum „Św. Maksymilian nie(roz)poznany” – KUL, 2011.