Św. Maksymilian nie(roz)poznany – Tomasz Terlikowski

O św. Maksymilianie mówi dr Tomasz Terlikowski – uczestnik dyskusji panelowej podczas sympozjum „Św. Maksymilian nie(roz)poznany” – KUL, 2011.