Pielgrzymka franciszkańska 2011 – Franciszek-Elbląg na trasie

Kilka chwil z życia franciszkańskiej grupy pielgrzymkowej Franciszek Elbląg podczas tegorocznej pielgrzymki na Jasną Górę. http://www.franciszek.elblag.pl