Adwent 2011 – rozważanie na 1. niedzielę

Rozważanie na poszczególne niedziele adwentu 2011 prowadzi o. Stanisław Glista, gwardian krakowskiego klasztoru franciszkanów.