Mojżesz – powołany od owiec

Szukającym Drogi, Internetowe Rekolekcje Wielkopostne Duszpasterstwa Powołań Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej, 2012