Otwarcie kapituły – homilia

Homilia Ministra Prowincjalnego o. Adama Kalinowskiego OFMConv na rozpoczęcie VIII Kapituły Zwyczajnej Prowincji św. Maksymiliana Braci Mniejszych Konwentualnych 7 maja 2012 r.