Asyż: Nabożeństwo pokutne

W ramach 200. Kapituły Braci Mniejszych Konwentualnych, która trwa właśnie w Asyżu, 25 stycznia 2013 r. odbyło się w dolnej bazylice św. Franciszka nabożeństwo pokutne.

Oficjalna strona Kapituły