Asyż: Wywiady z Definitorami

W ramach 200. Kapituły Braci Mniejszych Konwentualnych, która trwa się właśnie w Asyżu, przeprowadzone zostały krótkie wywiady z Definitorami Zakonu.