Paz y bien en el Señor

O. Grebin z Hondurasu zaśpiewał piękną franciszkańską piosenkę w czasie Eucharystii w Bazylice Dolnej św. Franciszka w Asyżu w trakcie 200. Kapituły Braci Mniejszych Konwentualnych. Oto jej fragment.