Daję Słowo — Wniebowstąpienie Pańskie – 12 V 2013

O. Piotr Kurek OFMConv rozważa Słowo na niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego. Cykl franciszkańskich rozważań Daję Słowo w każdą niedzielę na FranciszkanieTV.