Daję Słowo – XV Niedziela Zwykła – 13 VII 2013

O co raczej nie powinniśmy pytać, o podobnych słowach i o niewygodnym bliźnim.
Franciszkańskie rozważanie Słowa na XV Niedzielę Zwykłą – 13 lipca 2013.