Daję Słowo – XVI Niedziela Zwykła – 21 VII 2013

To w końcu trzeba pracować czy się modlić? Franciszkański cykl „Daję Słowo” – rozważanie Liturgii Słowa. XVI Niedziela Zwykła – 21 lipca 2013 r.