Daję Słowo – XXVIII Niedziela 13 X 2013

Co jest pod skórą, co uznał Samarytanin i o tym, że trzeba przyjmować  błogosławieństwo. Franciszkańskie rozważanie Daję Słowo na XXVIII Niedzielę 13 X 2013 r.