bEZ sLOGANU – Czy jest praca po teologii?

Czy jest praca po teologii? Mama chce odradzać córce studia teologiczne. Słusznie?
Odpowiedź w 303 odcinku cyklu bEZ sLOGANU.