bEZ sLOGANU2 (333) – Czy wulgaryzmy są grzechem?

Następuje tak duża dewulgaryzacja społeczeństwa, że coś co kiedyś było niedopuszczalne teraz staje się normą.

Category: bEZ sLOGANU, Film