bEZ sLOGANU2 – Małżeństwo z innowiercą

Małżeństwo katolickie ma określone cele, zadania. Czy można zatem zawrzeć sakramentalny związek z innowiercą? Odcinek 339 bEZ sLOGANU2.