Odpust 2018 w Ostródzie: kazanie

Kazanie odpustowe, które wygłosił o. Jacek Korsak OFMConv w trakcie Mszy św. odpustowej w uroczystość św. Franciszka z Asyżu w Ostródzie 4 X 2018 r.

Zobacz relację z uroczystości