Męczennicy z Peru – O. Zbigniew Strzałkowski i O. Michał Tomaszek

Prezentacja postaci pierwszych polskich misjonarzy – męczenników zamordowanych w Peru w 1991 roku.