Golgota Młodych 2019 – dzień 5 | USTANÓW ICH KSIĄŻĘTAMI PO CAŁEJ ZIEMI

W Serpelicach nad Bugiem w dniach 22-26 sierpnia 2019 r. odbyło się spotkanie Golgota Młodych pod hasłem „Rozłam”.

www.golgotamlodych.pl