6:03
10:00
6:42
6:00

Franciszkański festyn w Wilnie 2010

Październik: dwa nowe cykle

14:59
24:51

Giovani verso Assisi w Gdańsku

18:57

Lednica 2010 po franciszkańsku

3:54

Św. Klara z Asyżu

8:14
9:53
7:11
1:05

Kacik kulturalny: zapowiedź

2:29

Czekaj, czekaj!

02:22

Co to jest postulat?

1:45

Wielki Post 2011 – zapowiedź

6:29
30:44