4:10
07:36

Co to jest postulat

3:04

Dursztyn: Probacja braci 2012

14:46

Kapituła namiotów u kapucynów 2011

21:35

WSD na Kalwarii Zebrzydowskiej

02:22

Co to jest postulat?

8:38
5:21

Kalwaria Pacławska – nowicjat (1/2)

13:29

Kapucyni 2/3

1:42

Medytacje biblijne – Wambierzyce

14:58
14:30

Wronki: śluby wieczyste 2010

1:40

YouCat

Spotkanie opłatkowe w seminarium

9:29

IX Zjazd MI Polski Północnej

5:58
11:20

Spotkanie dwu serc