6:08
5:24
07:36

Co to jest postulat

02:22

Co to jest postulat?

14:38

Czym są święcenia

6:16
3:04

Dursztyn: Probacja braci 2012

2:28

Franciszkańscy postulanci w Kenii

8:38
5:57
13:54

II nowicjat 2010

9:29

IX Zjazd MI Polski Północnej

5:21

Kalwaria Pacławska – nowicjat (1/2)

5:15

Kalwaria Pacławska – nowicjat (2/2)

14:46

Kapituła namiotów u kapucynów 2011

5:59

Kapituła Prowincji Krakowskiej 2012

12:08

Kapucyni 1/3