Miejsca franciszkańskie

bliżej. – Franciszkanie Rychwałd

02:57
5:33
17:15

Asyż: Celebracja w Porcjunkuli

4:00

Asyż – zachód słońca

5:55

Asyż: Dary Delegatów

4:39
06:03
7:32

bEZ sLOGANU: goście ze Szwecji

21:35

WSD na Kalwarii Zebrzydowskiej

5:24