Miejsca franciszkańskie

6:42
18:59

Cela św. Maksymiliana w Gdyni

14:05

Rok Kolbiański w Niepokalanowie

6:26
2:27
3:03

Klasztor Niepokalanów

4:52
5:51
6:20

Kapucyni w Pile

13:29

Kapucyni 2/3

5:24
6:39

Na Alwerni

9:47

Kościół w Studzieńcu

10:06

Kapucyni 3/3

21:35

WSD na Kalwarii Zebrzydowskiej

11:20

Transitus 2010 w Asyżu

7:32

bEZ sLOGANU: goście ze Szwecji

11:34