6:42

Św. Maksymilian Maria Kolbe

2:30
2:48
2:48
5:51

Pod Damaszkiem (Nawrócenie św. Pawła)

6:32

Św. Maksymilian – menadżer

8:17

Dzień z życia o. Pio

4:11

Bł. Aniela Salawa w Olsztynie

27:52

Olsztyn: opis męki św. Maksymiliana

6:16
8:25

Książka: Jan Paweł II i Ojciec Pio

26:36
26:26
3:55
8:40