6:42

Św. Maksymilian Maria Kolbe

7:11
9:53
3:54

Św. Klara z Asyżu

18:59

Cela św. Maksymiliana w Gdyni

14:05

Rok Kolbiański w Niepokalanowie

9:39
8:17

Dzień z życia o. Pio

5:51

Pod Damaszkiem (Nawrócenie św. Pawła)

7:48
8:25

Książka: Jan Paweł II i Ojciec Pio

3:20

Sympozjum o o. Kaszubie OFMCap – 2/2

2:48
5:33

Beatyfikacja o. Pio

3:08
2:48
3:29

Ogólnopolski Kongres Grup Modlitwy o. Pio

2:52

Otwarcie grobu Ojca Pio