11:47
18:11
03:42
4:08
2:25
3:00
7:37
3:49
14:46

Kacik kulturalny 1 – muzyka

3:51
2:33
5:24
6:25
8:33

Kacik Kulturalny 17 – muzyka (Kikut)

04:13

Siewcy Lednicy – Ojciec

Pieśń Emmanuel po słowacku

2:59
9:47

Poznań: Staropolanie u franciszkanów