14:44

Franciszkańska liturgia cz. 4

28:25
4:08

XI Dni kolbiańskie

41:59
6:05

Studia Podyplomowe z Franciszkanizmu

44:11
8:57

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa

5:53

XI Sesja Franciszkańska

7:54
03:13
6:37
8:40
6:32

Św. Maksymilian – menadżer

3:55
1:54

Studia Podyplomowe z Franciszkanizmu

8:25

Książka: Jan Paweł II i Ojciec Pio

0:41

Instytut Studiów Franciszkańskich

2:21