Słowo na niedzielę – trailer

Adwent 2017 – informacja