1:07

Adwent 2012 – zapowiedź

Adwent 2012

2:19

Adwent 2012 – 22 grudnia

2:08

Adwent 2012 – 3 grudnia

3:32

Adwent 2012 – 13 grudnia

5:49

Adwent 2012 – 23 grudnia

Adwent 2012 – 4 grudnia

3:33

Adwent 2012 – 14 grudnia

4:27

Adwent 2012 – 24 grudnia

2:11

Adwent 2012 – 5 grudnia

3:56

Adwent 2012 – 15 grudnia

4:30
3:16

Adwent 2012 – 6 grudnia

2:47

Adwent 2012 – 16 grudnia

3:41

Adwent 2012 – 7 grudnia

3:35
3:55

Adwent 2012 – 8 grudnia

2:29

Adwent 2012 – 17 grudnia