30:44
16:45
14:23
9:04

Otwarcie kapituły – homilia

8:39
4:43
26:26
16:35

Pożegnanie proboszcza – homilia

15:05
11:54
18:20
24:34
30:17
27:56

Wilno: Homilia o św. Jadwidze

13:52
29:55
11:31