2:57
09:42
7:39
7:09
07:01

bEZ sLOGANU: Władza w Kościele

12:36

bEZ sLOGANU – intymność myślenia

6:28

bEZ sLOGANU – Wybory

13:23
10:20
8:11
7:16

bEZ sLOGANU: spowiedź księdza

7:11
06:56