Poświęcenie klasztoru w Wilnie

Pielgrzymka franciszkańska 2017