Handel ludźmi 2017 – zapowiedź

Moc miłosierdzia – 2017

Modlitwa za ofiary handlu ludźmi