7:55
7:41
7:31
7:11
7:32

bEZ sLOGANU: goście ze Szwecji

11:12

bEZ sLOGANU: Praca w Szwajcarii

8:05

bEZ sLOGANU – Zmiana placówki

8:09

bEZ sLOGANU – Zakochany ksiądz

07:04
6:57

bEZ sLOGANU – Istota postu

9:26

bEZ sLOGANU – Wygląd celi zakonnej

8:34
9:25
9:56
10:46
13:23
9:18

bEZ sLOGANU – Konfliktowy grzech

6:56

bEZ sLOGANU – Wielki pączek!