chrześcijaństwo

07:03

Ewangelizacja w Burkina Faso

15:00

Asyż w Gdańsku 2010 – modlitwy o pokój