4:09

Święcenia diakonatu 2010 w Gdańsku

14:23
4:51

Święcenia diakonatu w Gdańsku 2010

Święcenia u franciszkanów 2019