Franciszkańskie Spotkanie Młodych

0:41
2:41
9:16
4:33
7:07
6:46
7:46
6:41
8:17
6:46
4:39
3:44
3:54