Franciszkańskie Spotkanie Młodych

0:41
2:41
6:46
6:41
7:46
8:17
6:46
7:07
4:33
3:54
9:16
3:44
4:39