Poświęcenie klasztoru w Wilnie

25:52

25 lat posługi – Prowincja św. Maksymiliana

13:09
0:45

Franciszkanie w Werdohl

6:38
14:05

Rok Kolbiański w Niepokalanowie

18:59

Cela św. Maksymiliana w Gdyni

7:48

Klasztor w Sinalunga

6:39

Na Alwerni

6:46
9:09
3:03

Klasztor Niepokalanów

6:20

Kapucyni w Pile

9:47

Kościół w Studzieńcu

6:42
3:12

Siostry klaryski z Pniew

7:05

Kapucyni w Nowej Soli