Poświęcenie klasztoru w Wilnie

06:50
06:49

Transitus 2014

02:57
04:36

Transitus u franciszkanów w Wilnie 2013

1:43
2:15

Nowości w Kłajpedzie

Litewska wersja FranciszkanieTV

4:56

Niedziela Miłosierdzia 2014

3:54

Niedziela Zmartwychwstania 2014

Wielki Post 2014 – Wielka Sobota

5:30

Wielki Post 2014 – Wielki Piątek

5:10

Wielki Post 2014 – Wielki Czwartek

4:44

Wielki Post 2014 – Wielka Środa

4:55

Wielki Post 2014 – Wielki Wtorek

3:53
5:58

Wielki Post 2014 – Niedziela Palmowa