6:00

Franciszkański festyn w Wilnie 2010

7:37

Wielki Post 2014 – zapowiedź

4:08
1:43
4:24

Wielki Post 2014 – Środa IV tygodnia

2:43
5:58

Wielki Post 2014 – Niedziela Palmowa

5:43

Wielki Post 2014 – III Niedziela

4:56

Niedziela Miłosierdzia 2014

5:57
2:54
3:53
6:33
04:36

Transitus u franciszkanów w Wilnie 2013

4:53
3:23
2:41