6:00

Franciszkański festyn w Wilnie 2010

7:37
04:36

Transitus u franciszkanów w Wilnie 2013

Wielki Post 2014 – zapowiedź

4:13
5:45

Wielki Post 2014 – V niedziela

6:17

Wielki Post 2014 – II Niedziela

5:10

Wielki Post 2014 – Wielki Czwartek

2:58
27:56

Wilno: Homilia o św. Jadwidze

3:15
5:43
7:25
5:30

Wielki Post 2014 – Wielki Piątek

3:11
09:50

Order św. Stanisława w Wilnie

6:35
3:19

Wielki Post 2014 – Wtorek V tygodnia