minister generalny

Poświęcenie klasztoru w Wilnie

1:36

Asyż: Pozdrowienia Generała

5:55

Asyż: Dary Delegatów

5:59

Kapituła Prowincji Krakowskiej 2012

27:50

Jubileusz prowincji św. Maksymiliana: homilia

13:31

Spotkanie CEO w Łodzi-Łagiewnikach