Adwent 2017 – Odcinek 7

Adwent 2017 – Odcinek 6

Adwent 2017 – Odcinek 5

Adwent 2017 – Odcinek 4

Adwent 2017 – Odcinek 3

Adwent 2017 – Odcinek 2

Adwent 2017 – Odcinek 1

Adwent 2017 – odcinek 0

Adwent 2017 – informacja

Adwent 2016 – odcinek 26

Modlitwa za ofiary handlu ludźmi

Adwent 2015 – Dzień 22