7:00

Daję Słowo – XXX Niedziela – 27 X 2013

15:00

Asyż w Gdańsku 2010 – modlitwy o pokój

14:35

Daję Słowo – XXIX Niedziela – 20 X 2013 r.

3:47

Modlitwa św. Franciszka – Angelina

Amen w pacierzu – Daję Słowo

7:10

bEZ sLOGANU – Pamięć o zmarłych

8:43

Adwent 2015 – Dzień 22

4:42

Franciszkański odpust w Gdyni 2011

8:26

Modlitwa za ofiary handlu ludźmi

8:00

bEZ sLOGANU – Modlitwa o śmierć

8:53

Wyproś i ocal powołanie

6:16
7:48