Amen w pacierzu – Daję Słowo

04:20

Adwent 2015 – Dzień 22

8:43

Adwent 2016 – odcinek 26

09:15

Jak nasz oszukali – Daję Słowo

11:20
09:10

bEZ sLOGANU2 – Po co kult świętych?

0:50

Kibicujemy!

Modlitwa za ofiary handlu ludźmi

5:44

Asyż w Gdańsku 2010 – fotorelacja

11:19

bEZ sLOGANU – Modlitwa w ukryciu

8:53
6:25