11:21

Koronacja obrazu Matki Bożej w Gdyni

9:19

bEZ sLOGANU – Kult obrazów

9:43
2:26

Gdynia: obraz Matki Bożej i fanfary

30:17