7:39

Święto Prowincji 2010

14:35

Święto Prowincji 2010

14:47

50 lat ślubów brata Wincentego

9:29

IX Zjazd MI Polski Północnej