posłuszeństwo

Ze względu na kogo? – Daję Słowo

12:20

Kogo słuchać? – Daję Słowo